لطفا کمی صبر کنید

رویـا دارم آرزو نــه!

زادروزش را مهمان تحریریه جام‌جم بود و برایمان از مسیر 40 ساله‌اش در هنر گفت. فکر می‌کرد 70 ساله شده است، بچه‌های تدارکات روزنامه به اشتباه برایش شمع 65 خریده بودند اما او درحقیقت امروز 68 ساله است! خودش این اشتباه را به فال نیک گرفت و خواست همان شمع‌های اشتباهی را فوت کند تا دوباره سه سال جوان شود.