لطفا کمی صبر کنید

همه آنچه به «خاما» احترام می‌بخشد/ ایران‌گردی به احترام مخاطب

مجموعه‌ای از اتفاقات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در نگارش و معرفی تازه‌ترین رمان یوسف علیخانی از این اثر یکی از مهمترین اتفاقات ادبی سال کشور را ساخته است.