لطفا کمی صبر کنید

ظرفیت مغفول بازارهای منطقه برای محصولات ایران/«دیپلماسی اقتصادی» پس از برجام چقدر درخدمت تولید ملی بوده است؟

برنامه زنده «ثریا» امشب در برنامه زنده خود به ظرفیت های رها شده و مغفول بازار کشورهای منطقه و کشورهای مستقل برای محصولات ایرانی می پردازد.