لطفا کمی صبر کنید

امسال ادبیات تحولی نداشت

عنایت سمیعی می‌گوید: در داستان و شعر در سال ۹۶ تحولی به نظرم نرسید.