لطفا کمی صبر کنید

نقدهای ما علمی نیست/ نظر شخصی در نقد جایی ندارد

امید صباغ نو گفت: بیشترین دلیل اینکه منتقد ادبی کم داریم، شاید این باشد که نقدهای ما علمی نیستند.