لطفا کمی صبر کنید

جامعه دینی التقاطی باید در انتظار خواری دنیوی و عذاب اخروی باشد

آیت الله محمدی ری شهری گفت:جامعه دینی التقاطی باید در انتظار خواری دنیوی و عذاب اخروی باشد، چرا که خداوند درآیه ۸۵ سوره بقره به آن‌ها هشدار داده است.