لطفا کمی صبر کنید

تفسیرآیه171 سوره نساء

در آيه 171و آيه بعد به يكى از مهمترين انحرافات جامعه مسيحيت يعنى (مساله تثليث و خدايان سه گانه ) اشاره شده است.