لطفا کمی صبر کنید

10 روز از ضبط خوش و بش گذشت/ مردم منتظر کاری متفاوت باشند

بازیگر و مجری تلویزیون گفت: خوش و بش ساختار جدید دارد و مردم منتظر یک کار متفاوت باشند.