لطفا کمی صبر کنید

نقاشان بر خلاف عکاسان تصاویر زیبا از جهان سوم نمایش می‌دهند

لیلا راضی نمایشگاه‌گردان نمایشگاه «شبه‌قاره هند» گفت: نمی‌خواهیم مثل خیلی از عکاس‌ها - که صرفاً فقر و بیچارگی را ثبت می‌کنند و عکس‌هایشان در دنیا معروف می‌شود - تصاویر اینچنینی را از کشورهای جهان سوم روی بوم بیاوریم.