لطفا کمی صبر کنید

هنـر در برابر غـرب

درست یا غلط، گفته می‌شود در کشور ما برای ایده، آن سان که شایسته است شان و منزلت قائل نمی‌شوند و معمولا ایده‌پردازان دیده و جدی گرفته نمی‌شوند. از این نظر گاه فرار مغزها تیتر رسانه‌هاست و این نقد رایج است که بروکراسی اجرایی، امکان جولان ذهن‌های خلاق را نمی‌دهد.