لطفا کمی صبر کنید

ایرانیان مصرف‌گرا نبودند

خیابان‌ها شلوغ است و فروشگاه‌ها و دکان‌ها پر از مردمی که سراسیمه خرید می‌کنند.