لطفا کمی صبر کنید

آلمان میزبان روز زبان فارسی و ایران میزبان روز زبان آلمانی می‌شود

بنیاد سعدی و انستیتو گوته برلین برای برگزاری مراسم روز زبان فارسی در آلمان و روز زبان آلمانی در ایران، به توافق اولیه رسیدند.