لطفا کمی صبر کنید

سفر به «قبرس» ممنوع شده است؟/ تذکر به دفاتر مسارفرتی

مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری گفت: در نامه‌ای به اداره کل استان‌ها اعلام کردیم که دفاتر مسافرتی از دامن زدن به مناقشات بین ترکیه و قبرس پرهیز کنند.