لطفا کمی صبر کنید

توصیه‌های داریوش کاردان در آستانه چهارشنبه‌سوری

داریوش کاردان مجری «در حلقه رندان» در آخرین نوبت امسال این محفل خطاب به جوانان گفت: ترقه‌بازی یک تفریح نیست،راضی نشوید شادی شما به قیمت غم دیگران تمام شود.