لطفا کمی صبر کنید

نمایشگاه عکس برگزیدگان «جایزه فرشته» در شهرهای ایران

نمایشگاهی از مجموعه آثار برگزیدگان بخش عکس چهارمین دوره از "جایزه فرشته" برگزار خواهد شد.