لطفا کمی صبر کنید

تخریب متفکر یا نقد فکر؟/ وقتی کم‌آگاهی لباس دانش بر تن می‌کند

نقد یک متفکر و شخصیت و منش علمی او امری پسندیده و لازم برای ارتقای علم­‌ورزی در جوامع علمی لازم است اما آیا در نقد روزنامه‌ شرق به خسروپناه، رعایت انصاف و اخلاق شده است یا با استفاده از موضوعات کم‌­ارتباط که مفهوم آن خوارکردن شخصیت است، مکتوبی برای انتشار و استفاده اهل سیاست فراهم کرده­‌اند؟