لطفا کمی صبر کنید

ترتیل صفحه ۳۲۶ قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار+صوت و متن آیات

امام رضا(ع) فرمودند: «هدایت را جز از قرآن مجویید که گمراه خواهید شد».