لطفا کمی صبر کنید

در سجده و بین نماز توبه کنید/ تاکید قرآن بر توبه اجتماعی

کارشناس علوم قرآنی گفت: توبه در زمان بارش باران، هنگام اذان، بین دو نماز، بعد از نماز، در سجده و مناسبت هایی مثل شب و روز جمعه و  شرایط درونی مثل شکسته شدن دل در هر شرایطی که باشد عامل پذیرش توبه است.