لطفا کمی صبر کنید

چکش حراج روی تابلوهای «پیکاسو»ی «راکفلر»

حراجی «کریستی» مجموعه تابلوهای «پیکاسو» متعلق به خاندان «راکفلِر» غول نفتی آمریکا را برای امور خیریه به حراج می‌گذارد.