لطفا کمی صبر کنید

کپی‌کاری هندی از گلیم سیرجان/ ثبت جهانی تأثیری بر فروش ندارد

یک تولیدکننده گلیم گفت: ثبت‌جهانی گلیم شیرکی پیچ سیرجان بر معرفی این هنر بی‌تاثیر بوده، آن هم در شرایطی که در نبود قانون کپی‌رایت و هندی‌ها گلیم سیرجان را به نام خود کپی می‌کنند.