لطفا کمی صبر کنید

«نفرتی که تو می‌کاری» به ایران رسید

رمان «نفرتی که تو می‌کاری» نوشته انجی توماس توسط نشر نون منتشر شد.