لطفا کمی صبر کنید

تمهیدات اورژانس تهران جهت برگزاری مراسم تحلیف ریاست جمهوری

ایلنا: معاون فنی و عملیات اورژانس تهران تمهیدات در نظر گرفته شده جهت پوشش مراسم تحلیف ریاست جمهوری را تشریح کرد.