لطفا کمی صبر کنید

مردی با صدای خش‌دار می‌گفت «خداحافظ»