لطفا کمی صبر کنید

خبری از «پویش کتاب‌خوانی تابستان»

دومین جشنواره «پویش کتاب‌خوانی تابستانی شهر تهران» آغاز شده است.