لطفا کمی صبر کنید

آنچه از مجلس «شهادت قائم مقام فراهانی» منتشر شد

به اعتقاد مهدی دریایی، مجلس «شهادت قائم مقام فراهانی» به نوعی بازگوکننده تحولی جدید در شیوه نوشتاری نسخ تعزیه است.