لطفا کمی صبر کنید

«وقت نهار» در اسکار دانشجویی HollyShorts

فیلم کوتاه وقت نهار با حضور در HollyShorts به اسکار دانشجویی ۲۰۱۸ معرفی شد.