لطفا کمی صبر کنید

اجرای آزمایشی حفظ یک‌ساله قرآن بدون وقفه تحصیلی

طرح‌هایی که تحت عنوان حفظ یک‌ساله قرآن کریم در کشور اجرا می‌شود منوط به گرفتن یک سال مرخصی تحصیلی است، اما مؤسسه مهد قرآن اصفهان از امسال طرحی را به صورت آزمایشی آغاز کرده است که نیازی به این مرخصی ندارد.