لطفا کمی صبر کنید

«دروغ‌های شوخی» دروغ جدی را برای ما آسان می‌کند/ عقل نمی‌تواند جای خدا را بگیرد

عقل نمی‌تواند جای خدا را بگیرد، نمی توانیم بگوییم عقل داریم و می‌فهمیم و خودمان اداره می‌کنیم، چرا که تاکنون نتوانستیم چنین کنیم و اکثراً به فساد، دزدی، مانند بسیاری از شخصیت های تاریخ از جمله چنگیز، هیتلر، ترامپ گرفتار شدیم.