لطفا کمی صبر کنید

چگونگی استغفار کردن در ماه ذی القعده/ پشیمانی نخستین درجه برای فرد استغفارکننده

یک کارشناس مذهبی با اشاره به چگونگی استغفار کردن در ماه ذی القعده، از پشیمانی به عنوان نخستین درجه برای فرد استغفارکننده سخن گفت.