لطفا کمی صبر کنید

رای هیئت منصفه مطبوعات درباره «بولتن‌نیوز» و «صبا»

- در جلسه امروز هیئت منصفه مطبوعات به پرونده روزنامه «صبا» و سایت «بولتن نیوز» رسیدگی شد.