لطفا کمی صبر کنید

بوسه آقای بازیگر بر لباس خانم هنرپیشه/ببینید

جمشید مشایخی بازیگر سینما به لباس ژاله علو بوسه زد.