لطفا کمی صبر کنید

آیا در جای دیگری از جهان، موجود زنده وجود دارد؟

علامه طباطبایی (ره) با استناد به آیه 29 سوره مباکه شورا به این سوال پاسخ می دهد.