لطفا کمی صبر کنید

رکورد فروش اولین روز اکران سینمای ایران شکسته شد

علی سرتیپی :امروز چندین رکورد دیگر سینمای ایران هم شکسته شد.