لطفا کمی صبر کنید

تخیل مخاطب را به کار گرفتیم/ روایتی راشومون‌وار از اثر شکسپیر

توحید معصومی با اشاره به اینکه نمایش «تبار خون» اقتباسی راشومون وار از نمایشنامه «لیرشاه» شکسپیر است، عنوان کرد در این اجرا تخیل مخاطب به کار گرفته شده است.