لطفا کمی صبر کنید

کتاب «شهاب اهر» به مطبوعات منطقه و معرفی ارسباران پرداخته است

اهر – نویسنده و پژوهشگر و مؤلف کتاب شهاب اهر، نامه سرگشاده مردم ارسباران گفت: کتاب «شهاب اهر ـ نامه سرگشاده ارسباران» به مطبوعات منطقه و معرفی ارسباران پرداخته است.