لطفا کمی صبر کنید

مقامات سیاسی و اجرایی به تماشای «فصل نرگس» نشستند

جمعی از مقامات سیاسی و مدیران اجرایی کشور به تماشای فیلم سینمایی «فصل نرگس» نشستند.