لطفا کمی صبر کنید

سیر تحول قلم منیره حسینی بررسی می‌شود

نشست ادبی «بررسی سیر تحول قلم منیره حسینی» به همت کانون ادبی بهمن چهارشنبه این هفته برگزار می‌شود.