لطفا کمی صبر کنید

برادر مسلمان خود را نفرین نکنید

آیت الله مجتهدی تهرانی (ره) در شرح حدیث می گوید:کسی را نفرین نکنید.امامان ما کسی را نفرین نمی کردند.