لطفا کمی صبر کنید

قطعات جدید بهنام صفوی منتشر می‌شود

رضا فوادیان گفت: یک یا دو قطعه به صورت ترک از بهنام صفوی در حال آماده شدن است تا به دست مردم برسد.