لطفا کمی صبر کنید

صداقت، بارزترین ویژگی داوود رشیدی بود

احمد ساعتچیان گفت: ما باید از پیشکسوتان تجربه کسب کنیم و از عشق، انضباط و صداقتشان الگوبرداری کنیم.