لطفا کمی صبر کنید

محمد علیزاده از بیمارستان مرخص شد

محمد علیزاده که روز اول شهریور به دلیل بیماری عفونی در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری شده بود، پس از بهبود از بیمارستان مرخص شد.