لطفا کمی صبر کنید

جامعه بشری نیازمند افزایش باورهای درونی نسبت به خداوند است

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با بیان اینکه گروه‌های افراطی کسانی هستند که نقش عقل را به حداقل رسانده‌اند، گفت: ما باید به این سوال مهم توجه کنیم که چرا با وجود آموزش‌ها، سخنرانی‌ها و کتاب‌های زیاد و تکنولوژی، هنوز مفاهیم خوبی از قبیل صلح و... برای انسان‌ها به باور درونی تبدیل نشده است؟