لطفا کمی صبر کنید

نمایشگاه گروهی نقاشان نوگرای جوان در صبا

نگارخانه لرزاده در موسسه صبا، میزبان نمایشگاه گروهی از نقاشان نوگرای جوان می شود.