لطفا کمی صبر کنید

دیدار سفیر کره شمالی با رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی

سفیر کره شمالی به همراه هیئتی دیپلماتیک ضمن بازدید از سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با اشرف بروجردی، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران دیدار کرد.