لطفا کمی صبر کنید

بازدید مونسان از بافت تاریخی و موزه شهر جهانی یزد

ایلنا: رئیس سازمان میراث فرهنگی امروز از بافت تاریخی جهانی و برخی آثار باستانی این شهر بازدید کرد.