لطفا کمی صبر کنید

گل‌علی بابایی خط‌شکن فرهنگی و صاحب‌سبک در ادبیات دفاع مقدس است/ اشخاصی همچون بابایی «فرمانده لشکر فرهنگی» هستند

حمید حسام از نویسندگان دفاع مقدس گلعلی بابایی را خط‌شکن فرهنگی و نویسنده‌ای صاحب‌سبک دانست که الگوهایی را به نویسندگان دیگر معرفی کرده است.