لطفا کمی صبر کنید

آرزویم، ساخت فیلمی از امام موسی صدر است

منیژه حکمت گفت: کاش من آنقدر متبحر بودم که میتوانستم روزی فیلمی از امام موسی صدر بسازم. قطعا اگر می‌ساختم فیلم من، زندگی امام صدر از منظر یک زن بود، اما گمان نکنم توانایی آن را داشته باشم.