لطفا کمی صبر کنید

مسابقات قرآنی در قالب المپیاد برگزارمی شود

امسال مسابقات سراسری قرآنی برای سومین بار در قالب المپیاد برگزار می شود.