لطفا کمی صبر کنید

به اضافه حقیقت

«به اضافه مستند» را می‌توان به نوعی برنامه «اولین‌ها» نامید. در نخستین قسمت در اولین فصل این برنامه بنا بود مستند «مادرکشی» پخش و نقد و بررسی شود.