لطفا کمی صبر کنید

جای خالی قهرمان های ایرانی روی دفتر های مشق

امروزه با وجود دسترسی آسان کودکان به فضای مجازی، آنها دسترسی راحتی‌تری به تصاویر مختلف دارند. ماهواره‌ هم در خانه‌های بسیاری پیدا می‌شود.